---------------------------------------------------------------
OCR: Олег Волков
Source: Повно Собранi Творiв, Наукова Думка, 1974
Origin: http://lib.ru/SU/UKRAINA/KOCUBINSKI/
---------------------------------------------------------------

    ОПОВIДАННЯ    I


В печЁ палав вогонь Ё червоним язиком лизав челюстЁ. В маленькЁй хатЁ
було поночЁ, по кутках стояли дЁди. На постелЁ лежала слаба жЁнка й
стогнала. Се Харитина мати. ШЁсть тижнЁв поминуло, як помер ©© чоловЁк,
батько Харитин, Ё вЁдтодЁ бЁдна удова тужить та слабу , а оце вже другий
день, як зовсЁм злягла. Злягла саме в жнива, в гарячий час, коли всЁ, хто
вмЁ жати, подались на ниву збирати на зиму хлЁб. I вдовине жито поспЁло, та
нема кому його жати; сиплеться стигле зерно на землю, а вдова лежить недужа:
тяжка слабЁсть спутала руки й ноги, прикувала до постелЁ... Лежить бЁдна
мати Харитина та б' ться з думами...
Рипнули дверЁ.
- То ти, Харитю? - почувся млявий голос слабо©.
- Я, мамо!
3 дверей виткнулось спершу вЁдро, до половини виповнене водою, далЁ
русява головка дЁвчинина, нахилена набЁк до вЁдра, а далЁ права рука,
пЁднята трохи догори. В хату увЁйшла Харитя Ё поставила коло печЁ вЁдро. й
було вЁсЁм рокЁв. Десь дуже важким видалось ХаритЁ те вЁдро з водою, бо,
поставивши його на землю, хвилинку стояла нерухомо, спершись на припЁчок Ё
важко дихаючи. ЛЁва рука вЁд незвичайно© ваги зомлЁла, Ё Харитя не могла ©©
зЁгнути. Але се було одну хвилину. В другЁй метнулась Харитя до мисника,
легесенько, мов кЁзка, стрибнула на лаву, зняла з полицЁ горщик Ё поставила
його коло вЁдра.
- Що ти робиш, доню? - поспитала мати.
-- Вечорю варитиму, мамо.
Слаба тЁльки зЁтхнула.
А Харитя й справдЁ заходилася коло вечерЁ. Змила в мисчинЁ жменьку
пшона, вкинула щЁпку солЁ та зо двЁ чи зо три картоплини, налила в горщик
води Ё приставила його до вогню. Люба було глянути на ©© дрЁбненькЁ,
запеченЁ на сонцЁ рученята, що жвава бЁгали вЁд одно© роботи до друго©.
ВеликЁ сивЁ очЁ з-пЁд довгих чорних вЁй дивилися пильно й розумно. Смугляве
личенько розчервонЁлося, повнЁ вуста розтулилися - вся увага ©© була
звернена на роботу. Вона забула навЁть Ё за новЁ червонЁ кЁсники, що двЁчЁ
обмотували ©© русяву, аж бЁлу, головку. КЁсники тЁ були ©© радЁсть, ©©
гордощЁ. Оце третЁй день, як хрещена мати подарувала ©й тЁ кЁсники, а Харитя
й досЁ не натЁшиться ними.
Мати стиха застогнала.
Харитя стрепенулась Ё пЁдбЁгла до лЁжка.
- Чого ви, матЁнко? Може, водицЁ холодно©? Що у вас болить? - ластЁвкою
припадала вона коло недужо©.
- Ох, дитино моя люба! Все в мене болить: руки болять, ноги болять,
голови не зведу. От, може, вмру, на кого ж я тебе лишу, сиротину нещасну?..
Хто тебе догляне, вигоду ?
Харитя почула, що ©© маленьке серце заболЁло, наче хто здавив його в
жменЁ; сльози затремтЁли на ©© довгих вЁях. Вона припала матерЁ до рук Ё
почала ©х цЁлувати.
- Що ми робитимемо, доню? От довелось менЁ злягти саме в жнива... ХлЁб
сто©ть у полЁ невижатий, осипа ться... 1 вже не знаю, як менЁ, бЁднЁй,
недужЁй, запобЁгти лиховЁ... Як не зберемо хлЁба - загинемо з голоду
зимою!.. Ох, боже мЁй, боже!
- Не журЁться, мамо! Не плачте! Адже ж бог добрий, мамо! Бог поможе вам
одужати, поможе вам хлЁб зЁбрати... Правда, мамо? .. Правда?..

    II


Поки Харитя говорила тЁ слова, в бЁленькЁй головцЁ ©© промайнула думка:
як-то нема кому жати? А вона що ж робитиме? Ще торЁк ходила вона з мамою на
ниву, бачила, як мати жне, ба, сама брала серп Ё жала! Адже ж вона багато б
нажала, якби мати не сварила за скалЁчений палець! Але торЁк вона була ще
маленька, маленькими рученятами не могла вдержати сирпа, а тепер вона вж .
виросла, набралася сили, Ё руки побЁльшали. Харитя глянула на сво© руки.
Адже сими рученятами вона принесла з рЁчки пЁввЁдра води, хоч яке воно
важке, те вЁдро! Завтра, коли розвидниться, встане Харитя, нагоду маму
(коли б ще схотЁли ©сти, а то вЁдколи слабЁ - саму воду п'ють), вЁзьме серп
Ё пЁде в поле. А вже як буде жати! I не розЁгнеться! I уявилась ХаритЁ
вижата нива, а на ©й стоять полукЁпки Ё блищать проти сонця, як золотЁ. I
сама Харитя сто©ть на полЁ, дивиться на свою працю Ё дума , як би звезти
хлЁб у стодолу. От що вона зробить. пЁде до хрещеного батька, обЁйме його
рученьками за шию Ё скаже: "Тату мЁй любий та милий! Я вже вам бавитиму
маленького АндрЁйка, буду йому за няньку, тЁльки звезЁть наш хлЁб та
складЁть у стодолу!" ВЁн добрий, батько хрещений, вЁн ©© послуха , звезе
хлЁб. А як же зрадЁ мати, коли Харитя прийде до не© й скаже "А бачте,
матусю кохана, а я ж вам не казала, що бог поможе нам зЁбрати хлЁб? Увесь
хлЁб у стодолЁ!" Мати з радощЁв вичуня , пригорне доню до серця, поцЁлу , Ё
знов житимуть вони веселЁ та щасливЁ Ё не згинуть зимою з голоду...
В печЁ щось бухнуло, зашипЁло, засичало,
То збЁгав кулЁш.
МерщЁй кинулась Харитя до печЁ, одставила горщик, доглянула страву й
насипала в полив'яну миску гарячого кулЁшу. Мати ви©ла ложок зо двЁ та й
поклала ложку. Страва здалась ©й несмачною, противною. Харитя ©ла чи не ©ла,
швиденько помила посуд, поскладала його на мисник, засунула сЁнешнЁ дверЁ Ё
стала навколЁшки перед образами молитися богу. Вона складала ручки,
хрестилась, зЁтхала та здЁймала очЁ догори Ё дивилась пильно на образ, де
був намальований бог-отець. Вона вЁрила, що господь любить дЁтей Ё не дасть
©х на поталу. Адже не дурно трима вЁн у руцЁ золоте яблучко з хрестиком:
певне, вЁн дасть те яблучко добрЁй, слухнянЁй дитинЁ. I Харитя сво©м дитячим
лепетом прохала у бога здоров'я слабЁй матусЁ, а собЁ сили вижати ниву. Ся
думка не давала ©й спокою. й хотЁлося швидче дЁждатися ранку. "Ляжу зараз
спати, щоб завтра ранЁше прокинутися", - подумала Харитя й, поставивши коло
мами воду на нЁч, лягла на лаву. Але сон не злЁплював ©й очей, вЁн десь утЁк
з цЁ © хати, бо й недужа мати не спала й стогнала. Повний мЁсяць дивився у
вЁкно Ё на коминЁ намалював також вЁкно з ясними шибками та чорними рамами.
Харитя поглядала в той куток, де лежав серп, Ё думала свою думу. А надворЁ
так мЁсячно, ясно, хоч голки збирай. Харитя сЁла на лавЁ Ё глянула у вЁкно,
В ЁмлистЁй далинЁ, окутанЁ срЁбним промЁнням мЁсячним, сяяли широкЁ лани
золотого жита та пшеницЁ. Високi чорнi тополi, як вiйсько, стояли рядами
край дороги. Син небо всипане було зорями. ЗорЁ тихо тремтЁли. "А що, якби
тепер вийти на ниву! Е, нЁ, страшно, вовк вибЁжить з лЁсу, русалки
залоскочуть, страхи повилазять з пшеницЁ..." I ХаритЁ справдЁ стало страшно,
вона знов поклалася на лавЁ Ё одвернулась од вЁкна.
- Чому ти не спиш, доню? - питав мати.
- Так... я зараз спатиму, мамо!
Мати стогне, а Харитю живий жаль бере за серце. БЁднЁ мама! Все болить
у них. Коли б той добривЁ бог послав ©м полегкЁсть! Аж ось трохи згодом Ё
слаба мати, Ё копи на полЁ, Ё русалки Ё вовк, Ё ясне вЁкно на коминЁ
змЁшуються в якЁйсь кумеднЁй плутанинЁ. Сон, влетЁвши до хати, бере Харитю
пЁд сво крило. СрЁбний промЁнь мЁсячний тихо ся на бЁлЁй головцЁ дЁвчинки,
всмЁха ться до нових червоних кЁсникЁв, гуля по смуглявому видочку та по
бЁлих дрЁбненьких зубках, що виглядають з-за розтулених повних уст.
Харитя спить солодким сном.

    III


Рано встало золоте сонечко. Рано, разом з сонцем, прокинулась Ё Харитя.
Хутенько зварила кулЁш, нагодувала маму, сьорбнула й сама кЁлька ложок.
Упоравшись, зняла серп з полицЁ, поклала в торбинку хлЁба та цибулЁ Ё
зав'язалась рябенькою хусточкою. ДалЁ поцЁлувала маму й каже:
- ПЁду я, мамо, на вулицю до дЁвчат, побавлюся трохи.
- Iди, доню, та не барись...
Iде Харитя селом, Ё якось ©й чудно. НЁколи не ходила вона сама так
далеко вЁд хати. От вже й крайню хату минула, вийшла на поле й стала,
задивившись в далечЁнь на чудовий кра вид. I справдЁ було гарно на нивЁ,
несказанно гарно! ПогЁдне блакитне небо дихало на землю теплом. ПоловЁли
жита й вилискувались на сонцЁ. ЧервонЁло цЁле море колоскЁв пшеницЁ.
Довжиною повилась рЁчечка, наче хто кинув нову синю стрЁчку на зелену траву.
Л за рЁчкою, попЁд кучерявим зеленим лЁсом, вся гора вкрита розкЁшними
килимами ярини. Гарячою зеленою барвою горить на сонцЁ ячмЁнь, широко
стелиться килим ясно-зеленого вЁвса. далЁ, наче риза рути, темнЁ просо.
Межи зеленими килимами бЁлЁ гречка, наче хто розЁслав великЁ шматки полотна
бЁлити на сонцЁ. В долинЁ, край лЁсу, висить синя Ёмла. I над усЁм тим
розкинулось погЁдне блакитне небо, луна в повЁтрЁ весела пЁсня жайворонка.
ВЁють з поля чудовЁ пахощЁ од нестиглого зерна Ё польових квЁток. I добре
ХаритЁ на нивЁ, Ё страшно. Стала вона й не знав, чи йти далЁ, чи вертатися.
Але виткнулась десь далеко з жита червона хустка жЁноча, Ё Харитя згадала Ё
хвору маму, Ё чого прийшла. Вона подалася стежкою межи жита. Як тЁльки
Харитя увЁйшла межи жита, гарний кра вид зник. БосЁ ноженята ступали по
втоптанЁй стежцЁ, над головою, мети колосками, як биндочка, синЁло небо, а з
обох бокЁв, як стЁни, стояло жито й шелестЁло вусатим колоссям, Харитя
опинилась наче на днЁ в, морЁ. В житЁ синЁли волошки та сокирки, бЁлЁв
зЁркатий ромен, червонЁла квЁтка польового маку. Польова повитиця полЁзла
догори по стеблинЁ жита Ё розтулила сво© бЁлЁ делЁкатнЁ квЁточки. Харитя
мимохЁдь зривала дорогою квЁточки та йшла все далЁ. Аж ось Ё ©х нива. Вона
добре зна свою ниву, ось Ё рЁвчак той, що промила весняна вода. Харитя
поклала торбинку, взяла в руки серп Ё почала жати. Тихо навкруги. ТЁльки
цвЁркун цвЁркоче в житЁ, шелестить сухий колос та Ёнколи запЁдпадьомка
перепалиця. Жне Харитя, але якось недобре йде робота. Довге стебло
пута ться, великий серп не слуха ться в маленькЁй руцЁ, колосся лоскоче
спЁтнЁле личенько... Аж ось щось наче впекло Харитю в палець. Вона вихопила
руку й побачила на пальцЁ кров. Серп випав ХаритЁ з рук, лице скривилося з
болю, на очЁ набЁгли сльози, Ё Харитя от-от заплакала б гЁрко, коли б не
нагадала про свою бЁдну маму. Швиденько обтерла кров з пальчика спЁдничкою,
затерла врЁзане мЁсце землею Ё почала жати. Стерня коле босЁ ноги, аж на
плач збира ться ХаритЁ, пЁт великими краплями пада на землю, а бЁдна
дЁвчинка жне та й жне. Якось обернулась Харитя назад, щоб покласти нажату
жмЁньку, глянула навкруги - Ё страх обхопив ©©. Адже вона одна на нивЁ! Ану,
який страх вискочить Ёз жита й задушить ©©! Раптом - фуррр!.. Перепелиця
пурхнула перед самою Харитею Ё, трЁпочучи короткими крилами, ледве перенесла
на кЁлька ступнЁв сво тяжке, сите тЁло. Серце закалатало ХаритЁ в грудях з
переляку; далЁ наче спинилось, Ё Харитя скаменЁла на мЁсцЁ. ОднЁ ю рукою
стиснула жмЁньку жита, другою - серп. Лице пополотнЁло. ЗдоровЁ сивЁ очЁ з
жахом дивилися в жито. За хвилинку Харитя трохи вЁдЁйшла. Серце знов
застукало в грудях, Харитя наважилась тЁкати.
Стежкою наближались двЁ молодицЁ. Харитя постерегла ©х, знов нагадала
недужу, бЁдну маму Ё, схиливши русяву головну, взялась до роботи. Вона
мусить вижати жито! Вона мусить потЁшити свою добру нещасну маму!
МолодицЁ наблизилися до ХаритЁ, впЁзнали ©© Ё глянули одна на одну.
- Ти що тут робиш, Харитю' - спитали разом. Харитя здригнулась, пЁдвела
очЁ на молодиць Ё засоромилась.
- Жну... мати слабЁ лежать... нема кому хлЁб вижати... з голоду згинемо
зимою...
В голосЁ ©© тремтЁли сльози.
МолодицЁ знав глянули одна на одну.
- БЁдна ж ти, дитино, бЁдна!..
Враз Харитя почула, що сльози душать ©©. Зразу якось дуже жаль стало ©й
слабо© матерЁ, дужче заболЁв той пальчик, що втяла серпом, заболЁли ноги,
наколенЁ стернею, згадався переляк недавнЁй - сльози, мов град, посипалися
на землю, Ё Харитя, голосно хлипаючи, заридала.
МолодицЁ кинулись до не©.
- Що з тобою, дитино? Не плач, перепЁлочко! Мати твоя, дасть бог,
одужа , а жито ми вижнемо, не дамо вам згинути з голоду. Ну, не плач же,
квЁточко!
МолодицЁ взяли на руки бЁдну Харитю, цЁлували, потЁшали.
- ХодЁм зараз до матерЁ, хай вона втЁшиться, що ма таку добру
дитину...
МолодицЁ взяли за руки Харитю Ё подались стежкою назад у село. Харитя
йшла Ё тихо хлипала.

    IV


Незабаром Харитина мати одужала. МолодицЁ вижали удовине жито, хрещений
батько Харитин звЁз хлЁб у стодолу, Ё сироти вже не боялися голодно© смертЁ.
Мати цЁлувала та пестила свою добру дитину, а Харитя щебетала
- ХЁба я не казала вам, матЁнко, що добрий бог дасть вам здоров'я Ё
поможе зЁбрати хлЁб? ХЁба не на мо вийшло?..